Taxonomy

L. c. occidentalis (Lichenostomus cratitius occidentalis)

L. c. occidentalis