Taxonomy

Reddish Egrets (Egretta rufescens)

Reddish Egrets