Taxonomy

S. y. australis (Synoicus ypsilophorus australis)

S. y. australis